About US

แม้อยู่แดนแสนไกลมิใช่เหตุ

ยังคงรักประเทศชาติศาสนา

ประพฤติตนสมศักดิ์ศรีที่เกิดมา

ด้วยเป็นข้าฯแผ่นดินถิ่นมาตุภูมิ


ในฐานะที่เป็นพสกนิกรผู้อาศัยอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอน
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล
ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล เทอญ


ชลฑิชา เกรย์
Thailand Editor

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดิฉันและคณะผู้จัดทำนิตยสารสวัสดียูเอสเอ มีความภูมิใจที่จะนำเสนอความสวยงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันสวยงามของคนไทย นิตยสารสวัสดียูเอสเอนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจของคนไทยในอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพ บางเรื่องอาจจุดประกายให้ท่านผู้อ่านเดินตามความฝัน บางเรื่องอาจเป็นกำลังใจให้หลายๆ คนที่ต้องการแรงผลักดันเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า บางเรื่องก็อาจจะช่วยให้คุณยิ้มและมีความสุขที่ได้อ่านและอยากมาเที่ยวที่อเมริกา

นอกจากนี้ หนังสือสวัสดียูเอสเอใคร่ขอเป็นสื่อกลาง แนะนำประเทศอเมริกาให้กับผู้ที่ต้องการย้ายภูมิลำเนาเพื่อมาทำงาน หาประสบการณ์ หรือศึกษาต่อ ให้เข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง สิ่งที่คุณอาจคิดไม่ถึงและไม่เคยทราบมาก่อน ความแตกต่างในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ต่างกันอาจทำให้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่

คณะผู้จัดทำหนังสือสวัสดียูเอสเอ มีความประสงค์ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ให้กับผู้อ่าน ด้วยความตั้งใจ ความรัก และความภูมิในความเป็นไทย ดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่สนใจจะแบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดเห็นให้กับผู้อ่านทั้งที่ประเทศไทยและอเมริกาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสวัสดียูเอสเอ มาช่วยกันบอกให้โลกรู้ว่า คนไทยเรานั้นเก่ง มีความรู้ ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

ชลฑิชา เกรย์
Thailand Editor


Sawasdee kha!

All readers both in Thailand and abroad. I and Editorial team of SawasdeeUSA are proud to present the beauty of Thailand to foreigners in order to propagate the beautiful arts, culture and traditions of the Thai people. SawasdeeUSA magazine presents interesting stories of Thai people in America who have succeeded in various career fields. Some stories may inspire readers to follow your dreams. Some stories may encourage to many people who need the momentum to move forward. Some stories may cause you smile, make you happy to read, and want to visit America.

In addition, SawasdeeUSA magazine would like to be a medium to introduce America to immigrants who want to work, gain experience, or continue your studies for understanding and preparing before arriving the USA. There is something which you may not have thought of and do not know before. The differences in culture and traditions may require emotional preparation and adaptation to a new environment.

Editorial team of SawasdeeUSA magazine would like to share experiences and knowledge to readers with intention, love, and pride in being Thai. I would like to invite those who are interested in sharing your experiences and opinions with readers both in Thailand and America to be part of SawasdeeUSA magazine. Let the world know that our Thai people are talented, knowledgeable, capable, not less than any nation in the world. See you next time!

Chonthicha Gray


Steven Guth
USA Editor

Hello and welcome to our first issue of SawasdeeUSA.

Sawasdee Krub (Hello), and welcome to our first issue of SawasdeeUSA. I would love to take credit for the idea of this magazine, but that goes to my co-editor and wife, Chonthicha. Her passion for bringing a high-quality bi-lingual magazine to readers in the US and Thailand inspires me. We are committed to seeking exciting and interesting stories reflecting both countries’ cultures and ways of life.

SawasdeeUSA is a bridge connecting the differences and similarities between Thailand and the USA. We hope our American readers will walk across that bridge to learn more about Thailand, the land of smiles, its beautiful culture, and its precious heritage. Our magazine will spark your curiosity beyond the renowned Thai cuisine. The same bridge can invite more Thais to learn more about America, the land of opportunities, where everyone is welcomed. Whether you want to cross this friendship bridge to the other side or meet in the middle, we will be glad to introduce you to both worlds. In this inaugural issue, we are proud to feature several stories that may heighten your interest in both countries. Some stories might give you hope, and others might inspire you for future success. As you enjoy these stories, please consider sharing yours as well. We invite you to become a SawadeeUSA ambassador to bridge the gaps and promote a better understanding between Thais and Americans.

We are open to any ideas and suggestions you might have to make our magazine better and more informative. Please let us know. See you next time…

สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ SawasdeeUSA เล่มแรก

สวัสดีและขอต้อนรับสู่ SawasdeeUSA ฉบับแรกของเราครับ ผมขอมอบเครดิตในการสรรค์สร้างนิตยสารฉบับนี้ให้กับ คุณชลฑิชา ภรรยาและบรรณาธิการร่วมของผม คุณชลฑิชา เป็นแรงบันดาลใจให้ผมและทีมงานผลิตนิตยสารสองภาษาคุณภาพสูงมาสู่ผู้อ่านในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย พวกเรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทั้งสองประเทศ

SawasdeeUSA เป็นสะพานเชื่อมความต่างและความเหมือนระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เราหวังว่า ผู้อ่านชาวอเมริกันของเราจะเดินข้ามสะพานนั้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิ้ม วัฒนธรรมที่สวยงาม และมรดกอันล้ำค่า นิตยสารของเราจะจุดประกายความอยากรู้ของคุณนอกเหนือจากอาหารไทยที่มีชื่อเสียง สะพานเดียวกันนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้คนไทยเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอเมริกามากขึ้น อเมริกาเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่ทุกคนยินดีต้อนรับคนจากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าคุณจะต้องการข้ามสะพานมิตรภาพนี้ไปยังอีกฝั่งหนึ่งหรือพบกันตรงกลาง เรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากทั้งสองประเทศ

ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ เราภูมิใจนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจจากในอเมริกาและเมืองไทย บางเรื่องอาจจะช่วยจุดประกายความฝันให้คุณผู้อ่าน และบางเรื่องอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคต SawasdeeUSA อยากมอบให้ทั้งสาระและความบันเทิงกับเรื่องราวเหล่านี้ คุณเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของ SawadeeUSA ผมขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันเรื่องราวของคุณขอเชิญคุณมาเป็นทูต เพื่อลดช่องว่างและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและคนอเมริกัน

เราเปิดรับแนวคิดและคำแนะนำที่คุณมีเพื่อให้ SawasdeeUSA ได้พัฒนา เป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ในไทยและอเมริกา เจอกันอีกครับในฉบับหน้าครับ…

Prev
Good Day by Griffin Strier

Good Day by Griffin Strier

Time to find out what your passion is

Next
Contact US